Zarząd

Robert Łapiński – Prezes Zarządu

Wiesław Graczyk – Wiceprezes Zarządu

Luc Ampleman – Członek Zarządu

Bartłomiej Bodio – Członek Zarządu