ITS KLASTER

Powstał Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych

Dnia 23 września 2013r. zostało zarejestrowany Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych. Idea powołania Klastra wyniknęła z potrzeby stworzenia platformy wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego. Wszystkie działania Klastra zmierzają w kierunku propagowania i wspierania rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce.

 

Cele Klastra obejmują przede wszystkim takie działania jak: wsparcie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych, kształtowania polityki transportowej, udzielanie wsparcia intelektualnego w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych, popularyzacja i zwiększanie wiedzy na tematy Inteligentnych Systemów Transportowych, współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi.

Klaster ITS liczy 57 członków, 28 osób i 29 organizacji. Wśród organizacji, istnieje 24 firm, 3 instytucje badawcze i edukacyjne oraz 2 stowarzyszenia