Grupy robocze

Zarządzanie mobilnością

Technologie podwójnego stosowania

Zarządzanie ruchem

Metrologia WIM

Systemy bilingowe, rozliczeniowe i kontrolne w komunikacji i transporcie

Kolejowe systemy ITS

Centrum Usług Wspólnych

Smart City