Członkostwo

Członkami Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych mogą zostać firmy, instytucje publiczne, uczelnie oraz ośrodki naukowo-badawcze, których działalność ściśle związana jest z tematyką nowoczesnych rozwiązań dla transportu. Głównym założeniem Stowarzyszenia jest realizacja projektów o charakterze progresywnym, zmierzających do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a co za tym idzie, do budowy silnego rynku transportowego w Polsce i  wzrostu eksportu technologii ITS.

Korzyści z przystąpienia do Klastra ITS:

 • Wsparcie merytoryczne i prawne w celu rozwoju regionów poprzez zwiększenie innowacyjności i rozwój przedsiębiorstw
 • Koordynacja prac roboczych grup projektowych, realizujących projekty operacyjne w ramach Klastra
 • Promocja firmy członkowskiej na arenie polskiej i międzynarodowej
 • Możliwość współpracy oraz wymiany doświadczeń z Klastrami zagranicznymi
 • Uczestnictwo w konferencjach i kongresach organizowanych przez Stowarzyszenie
 • Uczestnictwo w innych partnerskich projektach biznesowych i wizerunkowych
 • Dostęp do wszystkich materiałów (artykułów, referatów, prezentacji) z seminariów i konferencji realizowanych przez Stowarzyszenie
 • Możliwość aktywnego przekazywania do Klastra postulatów, wniosków i opinii dla struktur rządowych i samorządowych
 • Inicjacja nowych projektów realizowanych ze Stowarzyszeniem przy uprzedniej deklaracji pomocy merytorycznej i/lub finansowej
 • Opcja skorzystania z indywidualnego doradztwa specjalistycznego świadczonego w obszarze inteligentnych systemów transportowych
 • Dostęp do nowych źródeł wiedzy oraz sposobów wspierania innowacji
 • Nawiązanie współpracy biznesowej z innymi członkami Klastra
 • Możliwość nawiązania współpracy zewnętrznej z sektorami naukowo-badawczymi  dążącymi do wprowadzenia na rynek produktów będących wynikami ich badań
 • Dołączenie do rozpoznawalnej i prężnie działającej organizacji, istotnie wpływającej na rozwój technologii transportowych w kraju
 • Rozwój oraz podniesienie prestiżu firmy w oczach klientów i partnerów
 • Pozyskanie nowych klientów oraz rynków zbytu dla swoich produktów
 • Wpisanie produktów i usług firmy do wspólnej oferty Klastra ITS
 • Licencja na posługiwanie się logotypem Klastra
 • Publikacja danych kontaktowych w bazie adresowej dostępnej publicznie na stronie www.itsklaster.pl

Zapraszamy do współpracy!